Alle deelnemers hebben zich verplicht zich in te spannen om voldoende sponsorgelden voor de vier geselecteerde projecten onderweg bijeen te brengen. Er is een flyer ontwikkeld, die onder bekenden en op diverse evenementen zal worden verspreid. Ook u, als bezoeker van deze website, kunt ons helpen door één of meerdere projecten te steunen met uw financiële bijdrage op:

Rekeningnr. 11.43.71.067
Stichting Team Vier te Haaksbergen
onder vermelding project Iran, Pakistan, India of Bhutan

De deelnemers betalen alle (reis)kosten zelf en werken geheel belangeloos mee aan de projecten, het sponsorgeld komt geheel ten goede aan de projecten. De sponsor-bijdragen en bestedingen staan onder controle van een accountant.

Verder kunnen “Road to Bhutan”-producten worden aangeschaft, stickers op auto’s worden geplakt of links en logo’s op deze site worden geplaatst voor bedrijven, die zich graag aan “Road to Bhutan” willen verbinden. Arnold Pilon kan na afloop dia/film lezingen verzorgen, Bert en Linde zingen liederen en verkopen hun “Road to Bhutan” muziek DVD, waarbij een deel van het geld ook voor de projecten is bestemd. Henk Helmantel gaat in opdracht het schilderij “stilleven met cittern” schilderen, het wordt speciaal vervaardigd voor “Road to Bhutan”. Er zullen giclées ter beschikking komen voor sponsoren en belangstellenden.

Hoofdsponsor

Met één hoofdsponsor kan op basis van exclusiviteit een aantrekkelijk contract worden afgesloten met de initiatiefnemer en organisator Arnold Pilon, die de publicatierechten van het project “Road to Bhutan” bezit. De hoofdsponsor moet, naar het oordeel van de organisator, passen binnen het geschetste profiel van dit project (kwaliteit, sociaal, duurzaam, cultureel). De sponsor verbindt zijn naam aan een exclusief spraakmakend project op niveau en kan na afloop beschikken over veel bijzondere producten. U dient dan contact op te nemen met de organisator.