Vandaag om 8 uur vertrokken. We hoeven maar 550 km te rijden, tot aan Kragujevac in Servië. Om vier uur vandaag hebben we afgesproken met de familie van Danica. We verwachten eigenlijk best wel enig opzien. Het is bekend dat in het voormalig Joegoslavië om het minst geringste, grote dorpsfeesten ontstaan. Arnold is bang dat na Serbia het niet meer goed komt. Zelfgestookte Slibovic kan de de Road to Bhutan aardig opgaan breken.
De zon is ook weer doorgebroken. Gisteren in Oostenrijk was het maar een grauwe bedoeling. Een hoop nevel en zelfs sneeuw op de grond. De communicatie via de bakjes gaat nog steeds niet echt lekker. De colonne van auto’s strekt zich ongeveer 2 kilometer voor me uit. Dit is dan ook meteen de maximale reikwijdte van de bakkies tussen voor en achter. Het bereik zou minimaal een factor 5 hoger moeten liggen.
Vanmiddag dus ons eerste onthaal onderweg. Er zou een hotel geregeld zijn. Bert en Linde zijn gisteren al vooruit gereisd om in een beter ritme te kunnen komen. Eerst om 16:00 uur ontvangst en daarna gaan Linde, Bert en Danica ’s-avonds repeteren. Ik schijnt zelfs een orkest ingehuurd te zijn. Morgenochtend (maandag, dag 4) gaat het geheel ‘Live’ op de Servische TV. Ik ben benieuwd.

.h.